Imprimir ésta páxina
Luns, 15 Xuño 2009 12:44

22 de febreiro de 2009: Conferencia Final da xornada en Chantada.

22 de febreiro de 2009: Conferencia Final da xornada en Chantada.

Interviron:

D. Lois Diéguez Vázquez

D. Felipe Castro López

D. Xoán C. López Vázquez

D. Xoán C. López Álvarez