Imprimir ésta páxina
Sábado, 14 Decembro 2019 12:30

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

Punto único: Elección de nova xunta directiva.